Meistä

Ketä me sisarukset Hale ja Leenu ollaan?

Hale Heikkilä

Elämässäni musiikki on ollut aina itseilmaisuni väline. Jo lapsuudessa vietin aikaa tuntikausia päivässä seikkailen eri soittimilla luotujen tilojen väliä. Myöhemmässä vaiheessa kaikesta kehollisesta liikkeestä, erityisesti vapaasta tanssista on tullut toinen muoto, missä rakastan päästää irti kaikista struktuureista.  Kaiken takana yhdistävänä energiana on vapaa tila. Virtaus. Olen aina rakastanut nimenomaan improvisointia eli hetken virtaukseen astumista. Intohimoni on erityisesti päästä tuohon tilaan ilmentämään sitä, mikä se on, mahdollisimman autenttisesti. Mikä “se” on, on energia. Joka alati muuttuu ja ei koskaaan ilmenny enää täysin samanlaisena. Se on se hetki.

Multi-instrumentalistina (mm sello, piano, urut, rytmisoittimet), laulajana ja kapellimestarina pitkään ammatikseen esiintyneenä taiteilijana näen musiikin merkityksen erityisen voimakkaana auttamisen ja vaikuttamisen mahdollisuutena. Silloin kun antautuu täysin hetkelle, lakkaa olemasta myös kaikki perinteiset polariteettien kautta hahmottuvat roolit. On vain musiikki ja tila, jossa kaikki on lopulta samaa. Esiintyjä – yleisö ja  fasilitoija – fasilitoitava menettävät merkityksensä. Kun yhdistetään aidosta paikasta tuleva intentio kykyyn antautua hetkeen, voi musiikin kautta avautuva maailma saada aikaan monenlaisia muutoksia. Ystävien ja asiakkaiden suositettelemana tämä askel on nyt otettu. On aika antaa lahja myös muiden käyttöön.

Rakastan tehdä yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa, joita yhdistää intentio luoda tilaa käytännössä muille kohdata itseään.

Olen myötätuntoinen, herkkä sekä läsnäoloa arvostava ja sen tietoisuuden laajentamiseen pyrkivä elämäntutkiskelija. Turvallisen tilan luominen sekä inhimillisen ihmisyyden ja haavoittuvuuden ymmärtäminen on minulle tärkeää. Olen uteliaasti kiinnostunut toisesta ihmisestä ja hänen maailmastaan sekä olen halukas ymmärtämään ja kuulemaan toista. Intohimonani on tehdä tilaa ihmiselle olla oma itsensä.

Innostun ja sytyn helposti asioista. Inspiroidun monesta. Minua on kutsuttu aikaansaavaksi ja organisointikykyiseksi. Olen kiinnostunut eri ikäisten kanssa työskentelystä sekä monialaisista yhdyspinnoista. Innostun vuorovaikutuksesta, elämäntarinoista, muutoksen tutkailusta, tunnetyöskentelystä aikuisten ja lasten kanssa sekä yhteistyön rakentamisesta. Tykkään  ryhmäprosesseista ja erilaisten kehittämisprosessien fasilitoinnista. Pidän erityisen paljon monialaisten toimijoiden (sivistys-, sosiaali- ja terveystoimi) tunne- ja itsesäätelytaitojen vahvistamisen fasilitoinnista lasten ja nuorten auttamisessa.

Elän ja hengitän musiikin ja luovan liikkeen kautta. Useiden instrumenttien (mm. viulu ja piano) kautta olen päässyt kokemaan musiikin voimaa lapsuudesta lähtien. Sisäisen maailman kohtaaminen monitaitein keinoin on vahvistanut omaa minuutta. Minua inspiroi erityisesti luovat lähestymistavat, -menetelmät ja ilmaisun monitaiteelliset, erilaiset muodot, joiden avulla on mahdollisuus käsitellä omaa sisäistä maailmaa, vaikeitakin asioita ja sanoittaa tunteita.

Haavoittuvissa olosuhteissa eläneet/elävät lapset ja nuoret ovat opettaneet minulle työssäni kohtaamista, luottamuksen rakentamista ja turvan luomista. Ymmärryksen lisääminen sekä heidän äänen ja kokemusten esiin nostaminen kehittämistyössä kohti lapsiystävällisempää lastensuojelua (valtakunnallisesti) on tärkeää.

Jos haluat tietää meistä lisää tai mieleesi juolahti kysymyksiä, otathan yhteyttä!